Voordracht 'Meteor Scatter' door ON7EQ op vrijdag 12 december

Iemand beschreef meteoren (vallende sterren) ooit als het ultieme voorbeeld van hoe het heelal een wereld van extremen is.

Een meteoor is een brokje steen of gruis dat sinds het begin van het zonnestelsel rondzweeft in de ruimte, een onbelangrijk stukje ruimtepuin in het onmetelijke heelal en de eindeloze tijd. Het ultieme voorbeeld van onbelangrijkheid en eenzaamheid.
Echter, komt een meteoor in contact met een planeet, dan verandert alles. Dan komt het met snelheden tot 70 kilometer per seconde de dampkring binnen en brandt de meteoor in enkele seconden op in een langgerekte streep van licht. Een finale lichtshow van enkele seconden na 4.6 miljard jaar eenzaamheid.

OK, maar waarom zijn meteoren belangrijk voor ons als radio-amateurs?
Wel, tijdens die laatste seconden wordt niet enkel de meteoor zelf zo warm dat die letterlijk verdampt, hij ioniseert eveneens de atmosfeer waar hij door passeert. En, wie "ionisatie" zegt, die zegt "reflectie van radio-golven".

Op vrijdag 12 december geeft Jean-Jacques ON7EQ een voordracht over toch wel één van de meest speciale methodes van radiocommunicatie die wij als radio-amateurs kunnen gebruiken: meteorscatter, verbinding maken met andere radio-amateurs via de reflecties van radiosignalen op de ionisatie van de atmosfeer door meteoren.

De voordracht bevat niet alleen een theoretische bespreking maar ook een praktische onderdeel over hoe men zijn eerste stappen kan zetten in deze toch wel uitzonderlijke mode.

Deze voordracht past eveneens in het project “Radio en astronomie”, het samenwerkingsproject tussen enkele leden van de club en enkele leden van de AEG sterrekundeclub in Oostende, voor het detecteren van meteoren d.m.v. het detecteren van radiosignalen.

Iedereen welkom!

Kristoff - ON1ARF

December is YOTA maand!

Tijdens de maand december zullen er in vele landen stations in de lucht zijn met de suffix YOTA (Youngsters On The Air). Deze stations worden gebruikt om jongeren aan te moedigen in de lucht te komen met de hulp van gelicenciëerde radiomateurs, of met hun eigen roepnaam indien ze deze reeds hebben, om zo ervaring op te doen. Mentoren uit België worden aangemoedigd om de roepnaam ON4YOTA te gebruiken als ze jongeren hun station willen laten gebruiken. Alle modes & banden mogen gebruikt worden en er zullen verschillende awards te verwerven zijn voor verbindingen met YOTA stations.

Kijk op de UBA site voor meer info!

Tags: 

Praktijkexamen ON3

Afgelopen maandag (27/10/14) werd de cursus ON3 die reeds gestart is in september succesvol afgesloten met het praktijkexamen.

Met trots kunnen we melden dat alle vijf kandidaten van de basiscursus geslaagd zijn voor het praktijkexamen.
We wensen hen veel succes in Brussel!

Cursisten ON3

Van links naar rechts: Luc (ON7DQ), Marc, Aimé (ON4AIM), Mario, Ronny (ON4RK), Frank, Martin (ON6MN), Kevin, Gino, Yentel (ON3YH), Nina (QRP ON4CJP)
Bij deze nogmaals bedankt aan de examinatoren, onze hobby is (bijna) terug enkele nieuwe radio amateurs rijker.

Foto's praktijkles - Foto's praktijkexamen

November-maand is OP-maand!

Ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de 1e Wereldoorlog heeft de UBA een aanvraag ingediend bij BIPT opdat alle radioamateurs het prefix OP (P voor Poppies) mogen gebruiken gedurende de maand november van 2014 tot 2018. De duur van deze vergunning is beperkt in de tijd opdat de speciale prefixen een zekere aantrekkingskracht zouden behouden.
Vandaag is het desbetreffend besluit van de Raad van BIPT verschenen:

De Raad van het BIPT staat alle radioamateurs die houder zijn van een Belgische vergunning toe om de prefix "OP" te gebruiken in plaats van de standaardprefix "ON" en dit, gedurende volgende periodes:
- van 1 tot en met 30 november 2014
- van 1 tot en met 30 november 2015
- van 1 tot en met 30 november 2016
- van 1 tot en met 30 november 2017
- van 1 tot en met 30 november 2018
Dit besluit is niet van toepassing op de houders van een roepnaam waarvan de suffix een letter bevat.

Merk op dat het gebruik van de speciale prefix OP enkel van toepassing is voor de "gewone" roepnamen met de ON prefix, niet voor de korte roepnamen (vanity calls).

Je kan het besluit, dat een zeer uitgebreide motivering bevat en specifiek verwijst naar de aanvraag ingediend door de UBA, nalezen op de BIPT website.

Bron: uba.be

De Harec-cursus, waar een einde is, is een nieuw begin!

HAREC

De huidige HAREC-cursus is net ten einde gelopen weet lesgever Willy, ON7BZ, ons te vertellen. Van de 8 studenten die in het begin van de cursus achter de "schoolbanken" zaten, slaagden er tot op heden al reeds 6 studenten. Wij wensen hen natuurlijk van harte proficiat!

Zij die Willy kennen zullen er zeker kunnen van meespreken dat hij een gepassioneerd lesgever is. Daarom plant Willy vanaf 7 december elke zondag morgen vanaf 9u terug een nieuwe cursus! Alle geïnteresseerden kunnen zich melden bij Yentel, ON3YH. Kortom, heb je altijd al een stapje verder willen gaan als ON3? Dan is dit je kans! Samen met Willy zet je een stap in de juiste richting op weg naar een HAREC-licentie.

Automatische "magnetic loop" antenne avond op 10 okt

Zoals sommigen van jullie reeds gehoord hebben komen Eddy (ON5UQ) en Willem (ON4CEE) een automatische magnetische loop hebben ontworpen. Zij komen dit in samenwerking met Kristoff ON1ARF op vrijdag 10 oktober (opgepast, nieuwe datum) vanaf 20u30 eens demonstreren. Om dit te koppelen aan onze homebrew lessen zullen we ook eens een kijkje nemen in de code en in het "hoe" en "wat" van deze loop.

Op de agenda staat een complete analyse van het systeem en zo hen te helpen om hun antenne-systeem beter te begrijpen. Het grootste onderdeel zal over het programma in de PIC-controller gaan en zo beter te begrijpen hoe dat de automatische tuning precies werkt, maar ook de interfacing tussen de PIC en de antenne onderdelen komen aan bod.

Kortom, een leerrijke avond!
Kom zeker eens langs!

73'
Yentel - ON3YH

Pagina's